Kind- en jeugdvriendelijke stad

Stad Roeselare past de rechten van de kinderen en jongeren toe in alles wat ze doet.

Roeselare staat voor een grote uitdaging. De stad wil aandacht geven aan de kinderen en jongeren door een kind- en jeugdvriendelijke stad te zijn. Waar iedereen de kinderrechten respecteert en ze als basis gebruikt voor alles wat ze doen. Met een brede jeugdreflex denken we aan hen bij elke beslissing die we maken. Zo werken we samen aan een stad waar kinderen en jongeren graag zijn, een stad waar ze zichzelf kunnen zijn en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De stad luistert naar alle kinderen en jongeren en nodigt ze uit om actief samen te werken aan het Roeselare van de toekomst.