Fiscale attesten

Organiseer jij als Roeselaarse vereniging opvangactiviteiten? Dan kan je aan de deelnemers een fiscaal attest bezorgen.

Op deze manier kunnen ouders deze kost bij hun belastingaangifte voegen.

Je vindt het fiscaal attest voor jouw jeugdvereniging onderaan deze pagina. Het attest omvat 2 luiken:

  • een bevestiging van het stadsbestuur dat jouw jeugdwerkinitiatief door hen erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd is.
  • Een tweede luik dat door de vereniging ingevuld moet worden per kind en per vakantieperiode.

Is het verplicht om fiscale attesten te geven?

Nee. Niemand kan een vereniging verplichten om attesten af te leveren. Je kan met het bestuur bespreken hoeveel administratie je aankunt en zelf beslissen voor welke activiteiten je fiscale attesten bezorgt aan de ouders.

Bespreek met je leiding wat je het handigste en meest haalbare vinden. Als je de attesten altijd bv. net na een bepaalde activiteit meegeeft met de ouders (van kinderen onder 12 jaar), ben je er vanaf voor de rest van het jaar. Als je dat enkel op vraag doet, zal je elke keer opnieuw de papieren moeten opvragen of zoeken en invullen. Zorg er alvast voor dat je niet plots heel wat vragen van ouders krijgt op het moment dat de belastingbrieven ingevuld moeten worden, want dan wordt het veel werk om op te zoeken welke leden nu echt mee waren op die activiteit.

Voor welke activiteiten kan een fiscaal attest gegeven worden?

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders extra moeten betalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, ...

Het moet gaan om

  • betalende opvangactiviteiten
  • die buiten de normale lesuren vallen
  • voor kinderen jonger dan 12 jaar, of jonger dan 18 jaar voor kinderen met een zware handicap.

Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.

Zijn er uitzonderingen?

Het lidgeld van de vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost. Dit betekent dat activiteiten die tot de gewone werking van verenigingen behoren (trainingen, tornooien, wedstrijden, stages, …) niet in aanmerking komen, ook al worden daarvoor naast het lidgeld eventueel nog extra kosten aangerekend en/of gebeuren deze activiteiten in de schoolvakanties.

BijlageGrootte
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_13_beveren.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_13_olv_roeselare.pdf82.91 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_chiro_jochi_roeselare.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_chiro_jomego.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_chiro_nele_beveren.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_chiro_romejo.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_chiro_vlotterke.pdf82.8 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_chiro_zilverberg.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_chirumbero.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_jeugd_rode_kruis_roeselare.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_jeugdbrandweer_roeselare.pdf82.8 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_jeugdmuziekatelier.pdf82.83 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_jnm_roeselare.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_klj_rumbeke.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_ksa_bebo.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_ksa_beitem.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_ksa_hocana_oekene.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_ksa_roobaert.pdf82.8 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_ksa_torrewachters_rumbeke.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_ksa_wytewa_roeselare.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_ktiw.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_samen.pdf575.75 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_scouting_rolarius.pdf82.81 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_scouts_parsifal_rumbeke.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_vlaams_nationaal_jeugdverbond.pdf82.82 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_vzw_jeugdatelier_de_durvertjes.pdf82.87 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2021_jeugdateljee_roeselare.pdf108.38 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_chiro_jochi.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_chiro_jomego.pdf100.33 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_chiro_nele_beveren.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_chiro_romejo.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_chiro_vlotterke.pdf100.38 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_chiro_zilverberg.pdf100.38 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_chirumbero.pdf100.33 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_coderdojo_roeselare.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_jeugd_rode_kruis_-_afd._roeselare.pdf100.4 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_jeugdatelier_de_durvertjes.pdf100.36 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_jeugdbrandweer_roeselare.pdf100.36 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_jeugdmuziekatelier.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_jnm_roeselare.pdf100.34 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_klj_rumbeke.pdf100.38 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_ksa_bebo.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_ksa_beitem.pdf100.34 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_ksa_hocana.pdf100.39 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_ksa_roobaert.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_ksa_torrewachters_rumbeke.pdf100.36 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_ksa_wytewa.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_ktiw.pdf100.33 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_plus13_beveren.pdf100.34 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_scouting_roeselare.pdf100.34 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_scouts_parsifal.pdf100.35 KB
PDF-pictogram fiscaal_attest_2022_-_vlaams_nationaal_jeugdverbond.pdf100.37 KB