Fiscate attesten

Fiscale attesten

Organiseer jij als Roeselaarse vereniging opvangactiviteiten? Dan kan je aan de deelnemers een fiscaal attest bezorgen.
Op deze manier kunnen ouders deze kost bij hun belastingaangifte voegen.

Fiscale attesten tijdens corona

Kan ik als organisatie nog steeds een fiscaal attest geven voor onze activiteit die niet is doorgegaan?

Kan ik dat attest ook geven als we een deel van de kosten terugbetalen aan de ouders?

Kan ik dat attest geven als we onze activiteit onder een andere vorm organiseren?

Minister Dalle bevestigde dat ook voor geannuleerde activiteiten een fiscaal attest uitgereikt mag worden als er een betaling plaatsvindt door de ouders.
Dit is goed nieuws want kan de financiële last voor ouders voor een activiteit die niet heeft plaatsgevonden wat verlichten.

Volgens de Federale overheidsdienst Financiën gelden een aantal criteria voor die fiscale attesten.
Zorg ervoor dat je aan ouders een duidelijk betaalbewijs kunt geven van het uiteindelijke bedrag dat betaald is als er controle zou komen.
​Let hier ook in het bijzonder op als de ouders of andere betalers een ander bedrag betalen dan oorspronkelijk in de overeenkomst stond (bv. als je een alternatieve activiteit voorziet en hier minder kosten voor aanrekent of als de ouders uit solidariteit bv. 75% van de kostprijs betalen). Zorg ook dan voor een juist betaalbewijs.

Dit vraagt wel wat papierwerk, maar deze maatregel kan zorgen voor een financiële steun voor veel mensen!

Voorwaarden?

Het moet gaan om betalende opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen en dit voor kinderen beneden de 12 jaar of beneden de 18 jaar voor kinderen met een zware handicap.
Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.

Voor welke activiteiten kunnen leden een fiscaal attest vragen?

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz.

Uitzonderingen?

Het lidgeld van de vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost.
Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van verenigingen zoals bv. trainingen, tornooien, wedstrijden, stages, … niet in aanmerking komen, ook al worden daarvoor naast het lidgeld eventueel nog extra kosten aangerekend en/of gebeuren deze activiteiten in de schoolvakanties.

Het attest omvat twee luiken

Een eerste luik vermeldt een bevestiging:

  • van het stadsbestuur: bevestigt dat het jeugdwerkinitiatief door hen erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd is.

Een tweede luik wordt ingevuld door de vereniging, per kind en per vakantieperiode. Hierop staan vermeld:

  • volgnummer van het attest
  • naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven
  • de naam en voornaam van het kind
  • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar en kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar komen in aanmerking)
  • de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit)
  • het aantal opvangdagen
  • het dagtarief (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar)
  • het totaal ontvangen bedrag

Verplicht?

Nee. Niemand kan een vereniging verplichten om attesten af te leveren.
Je kan met het bestuur bespreken hoeveel administratie je aankunt en zelf beslissen voor welke activiteiten fiscale attesten te bezorgen aan de ouders.

Tip! Bespreek met je leiding wat je het handigste en meest haalbare vinden.

Als je de attesten altijd bv. net na een bepaalde activiteit meegeeft met de ouders (van kinderen onder 12 jaar), ben je er vanaf voor de rest van het jaar.
Als je dat enkel op vraag doet, zal je elke keer opnieuw de papieren moeten opvragen of zoeken en invullen.

Zorg er alvast voor dat je niet plots heel wat vragen van ouders krijgt op het moment dat de belastingbrieven ingevuld moeten worden, want dan wordt het veel werk om op te zoeken welke leden nu echt mee waren op die activiteit.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Chiro Jochi 201974.83 KB
PDF-pictogram Chiro Jomego 201974.83 KB
PDF-pictogram Chiro Nele Beveren 201974.84 KB
PDF-pictogram Chiro Romejo 201974.85 KB
PDF-pictogram Chiro Vlotterke 201974.83 KB
PDF-pictogram Chiro Zilverberg 201974.83 KB
PDF-pictogram Chirumbero 201974.83 KB
PDF-pictogram Coderdojo Roeselare 201974.83 KB
PDF-pictogram Jeugd Rode Kruis afdeling Roeselare 201974.89 KB
PDF-pictogram Jeugdatelier De Durvertjes 201974.83 KB
PDF-pictogram Jeugdateljee 201982.04 KB
PDF-pictogram Jeugdbrandweer Roeselare 201974.82 KB
PDF-pictogram Jeugdmuziekatelier 201974.84 KB
PDF-pictogram JNM Roeselare 201974.83 KB
PDF-pictogram KAJ Godelieve 201974.83 KB
PDF-pictogram KLJ Rumbeke 201974.83 KB
PDF-pictogram KSA Bebo 201974.82 KB
PDF-pictogram KSA Beitem 201974.83 KB
PDF-pictogram KSA Hocana Oekene 201974.83 KB
PDF-pictogram KSA Roobaert Roeselare 201974.83 KB
PDF-pictogram KSA Torrewachters Rumbeke 201974.84 KB
PDF-pictogram KSA Wytewa 201974.84 KB
PDF-pictogram KTIW 201974.83 KB
PDF-pictogram l'Artistique Roeselare 201974.84 KB
PDF-pictogram +13 OLV Roeselare 201974.83 KB
PDF-pictogram +13 Beveren 201974.83 KB
PDF-pictogram Scouts Parsifal Rumbeke 201974.86 KB
PDF-pictogram Scouts Roeselare 201974.82 KB
PDF-pictogram Vlaams Nationaal Jeugdverbond 201974.87 KB
PDF-pictogram chiro_jochi_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram chiro_jomego_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram chiro_nele_beveren_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram chiro_romejo_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.27 KB
PDF-pictogram chiro_vlotterke_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.27 KB
PDF-pictogram chiro_zilverberg_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram chirumbero_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.27 KB
PDF-pictogram coderdojo_roeselare_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram jeugd_rode_kruis_roeselare_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram jeugdatelier_de_durvertjes_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.28 KB
PDF-pictogram jeugdbrandweer_roeselare_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram jeugdmuziekatelier_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.28 KB
PDF-pictogram jnm_roeselare_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.27 KB
PDF-pictogram kaj_godelieve_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram klj_rumbeke_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.28 KB
PDF-pictogram ksa_bebo_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram ksa_beitem_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.27 KB
PDF-pictogram ksa_hocana_oekene_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram ksa_roobaert_roeselare_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.26 KB
PDF-pictogram ksa_torrewachters_rumbeke_-_fiscaal_attest_2020.pdf67.29 KB