Jeugdraad

De jeugdraad geeft de Stad advies over alles wat belangrijk kan zijn voor jongeren en jeugdwerk. Het is de officiële spreekbuis voor zowel jongeren als jeugdverenigingen.

De Jeugdraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een Buro.

  • De Algemene Vergadering komt een vier à vijf keer per jaar samen. Deze bestaat uit het buro, vertegenwoordigers van zowel jeugdverenigingen als individuele jongeren. Ook schepen van Jeugd en de jeugdconsulent van Roeselare sluiten ook aan.
  • Het Buro of dagelijks bestuur is samengesteld uit een groep jongeren die verkozen zijn door de Algemene Vergadering. Deze personen zorgen voor de dagelijkse werking en opvolging van de Jeugdraad.

De Jeugdraad geeft advies

  • op verzoek van het gemeentebestuur
  • of uit eigen beweging.

Ze probeert zo jongeren te betrekken bij het beleid in RSL. De onderwerpen voor dit advies zijn heel ruim en kunnen gaan over zowel jeugdlokalen, subsidies, reglementen, fuifruimte, speelbossen, ...

De Jeugdraad organiseert

De Jeugdraad organiseert zelf ook verschillende activiteiten, vormingen en acties. Dit gebeurt op zelfstandige basis of in samenwerking met andere adviesraden, verenigingen, vzw's of losse jongeren.

De Stad stelt deze website ter beschikking aan de Jeugdraad als communicatiekanaal. De Stad is niet verantwoordelijk voor de verslagen van de adviesraden, dit is een verantwoordelijkheid van de adviesraad zelf.