Jeugdraad

Jeugdraad

Wat?

De Roeselaarse jeugdraad is een adviesorgaan over alles wat de jongeren in het jeugdwerk kan aanbelangen.
Het is de officiële spreekbuis voor zowel jongeren als jeugdverenigingen naar het gemeentebestuur toe.

De Jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging. Ze probeert zo om jongeren te betrekken bij het beleid in de stad. De onderwerpen voor dit advies zijn heel ruim en kunnen gaan over zowel jeugdlokalen, infrastructuur als over subsidies, reglementen, fuifruimte, speelbossen, jeugdhuizen enz.

Verder organiseert de Jeugdraad ook verschillende activiteiten, vormingen en acties aanbieden aan hun doelgroep.
Dit gebeurt op zelfstandige basis of in samenwerking met andere raden, verenigingen, vzw's of losse jongeren.

De Jeugdraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een Buro.

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering komt een vier à vijf maal samen per jaar.
Deze bestaat uit het buro, vertegenwoordigers van zowel jeugdverenigingen als individuele jongeren.
Beroepshalve sluiten de schepen van jeugd en de jeugdconsulent van Roeselare ook aan.

Buro

Het buro of dagelijks bestuur is samengesteld uit een groep jongeren die verkozen zijn door de Algemene Vergadering.
Deze personen zorgen voor de dagelijkse werking en opvolging van de Jeugdraad.

De Stad stelt deze website ter beschikking aan de Jeugdraad als communicatiekanaal. De Stad is niet verantwoordelijk is voor de verslagen van de adviesraden, dit is een verantwoordelijkheid van de adviesraad.

Bezoek de facebookpagina van Jeugdraad Roeselare

Facebook | Jeugdraad Roeselare