Jeugdverenigingen

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor verenigingen voor kinderen en jongeren (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, vakantieorganisaties) en andere jeugdwerkvormen zoals muziekateliers, jeugdcentrums, ...

In Roeselare zijn 28 jeugdwerkverenigingen erkend en gesubsidieerd door het stadsbestuur.

  • Er zijn maar liefst 21 lokale afdelingen van jeugdbewegingen in Roeselare.
  • Daarnaast telt de stad ook 2 jeugdhuizen, 3 speelpleinwerkingen en is er ook heel wat ander jeugdwerk actief.