Jeugdwerkregels

Aan de slag in het jeugdwerk.

Je kan voor jeugdkampen/activiteiten of het opstarten van een jeugdvereniging in feite vrij eenvoudig aan de slag, toch moet je het een en ander weten of over nadenken.

Activiteiten of kampen organiseren

In principe mag iedereen een kamp/werking organiseren, je hoeft hiervoor geen aanvraag bij de Stad te doen.

Jeugd- of sportkampen die subsidies krijgen van de overheid moeten soms wel voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, opgenomen in de reglementen

  • gediplomeerde begeleiders
  • een maximum aantal deelnemers
  • een verzekering
  • ...

Organisatoren van jeugdkampen kunnen vaak een fiscaal attest uitreiken aan de ouders van kinderen jonger dan 12 jaar. Daarvoor moet de organisatie wel erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd worden door een overheid (bvb. door de Stad).

Verzekering

We raden aan om altijd een basisverzekering te voorzien die de risico’s van je activiteiten dekt. Denk hierbij aan

  • burgerlijke aansprakelijkheid
  • rechtsbijstand
  • lichamelijke ongevallen.

Veel verzekeraars hebben een ‘verzekering tijdelijke activiteiten’ waarmee je bent ingedekt tegen alle lichamelijke en materiële schade tijdens een activiteit die afgebakend kan worden in de tijd, bijvoorbeeld een grote fuif. Het is misschien niet wettelijk verplicht om zo’n verzekering te nemen, maar verstandig is het zeker!

GDPR

Verwerk je persoonsgegevens (naam, adres, foto's, e-mailadres, ...) dan wordt ook van jouw organisatie verwacht dat je in regel bent met de wetgeving rond privacy.

Bij de Ambrassade lees je meer over veilig omgaan met foto- en videobeelden.

Het is belangrijk dat je bij verwerking van persoonsgegevens ook steeds kan aantonen

  • welke gegevens je verzamelt
  • waarom je dat doet
  • hoe je ze verwerkt en beschermt

Begeleiding en vrijwilligers

Het is niet verplicht dat begeleiders een bepaalde opleiding hebben. Veel jeugdwerkinitiatieven werken wel met jongeren die bijvoorbeeld een attest van animator in het jeugdwerk hebben of die minstens een aantal jaren in een pedagogische studie hebben afgerond.

De minimum of maximum grootte van de groepen is niet letterlijk bepaald. Ook niet hoeveel begeleiding je moet voorzien voor een bepaalde groep.

Als je soms werkt met extra vrijwilligers, moet je de vrijwilligerswet respecteren. Deze wet regelt het vrijwilligerswerk in België en omschrijft wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie mag vrijwilligen en in welke organisaties.

Corona

Omdat de verschillende momenten waarop de maatregelen wijzigen vrij snel op elkaar volgen, surf je best meteen door naar de website van de Ambrassade om op de hoogte te zijn van de meest recente maatregelen voor het jeugdwerk. Je vindt er ook goeie richtlijnen en draaiboeken terug.

Help!?

Heb je nood aan advies of hulp? Klop dan zeker aan bij jouw koepelorganisatie of bij de Stad, die alles in het werk stellen om je te ondersteunen.

Heb je een vraag?

Contacteer ons