Praktische informatie en afspraken bij Zapper

Heen en weer

Met de zapperbus naar de speelpleinwerking

Tijdens de zomervakantie kan je jouw kind(eren) inschrijven voor de zapperbus. Dat kan

Enkel kinderen die ingeschreven zijn, kunnen mee met de bus.

Zelf brengen of afhalen

Inschrijven: voor 9 u. in lokaal Oranje

Uitschrijven: na 16 u. aan de poort bij de animator

Enkel kinderen die ingeschreven zijn, mogen op het terrein. Bezoek is op geen enkele werking toegestaan.

Kinderen verplaatsen zich zelfstandig

Mag jouw kind na de werking zelfstandig naar huis? Geef dan een briefje mee. Kinderen mogen enkel zelfstandig naar huis vertrekken met schriftelijke toestemming van de ouders.

Wat meenemen?

Plaats de naam van je kind op alle speelkledij, (rug)zakken en ander materiaal. Zo vinden we snel terug van wie de spullen zijn. Geraakt er toch iets verloren? Verloren voorwerpen kan je inkijken tot en met de laatste dag van de werking.

Wat breng je mee:

  • Lunchpakket
  • Tussendoortjes voor de voor- en namiddag
  • Voldoende drinken in een herbruikbare fles
  • Draag speel- of sportkledij die vuil mag worden!

Alle ander materiaal laat je thuis. Bij schade, verlies of diefstal zijn we niet verantwoordelijk.

Verzekering bij ongevallen

Alle deelnemende kinderen zijn verzekerd tijdens de activiteit. Als jouw kind zich gekwetst heeft, krijg je een aangifteformulier. De begeleiding vertelt je graag hoe je hiermee verder moet.

Ziekte

Als je kind ziektesymptomen heeft (hoesten, keelpijn, misselijk, …), moet het thuis blijven.
Wanneer een kind ziektesymptomen vertoont tijdens de activiteit verwittigen we de ouders en vragen we om het kind op te halen.

Medicatie

Medicijnen kunnen we enkel uitzonderlijk toedienen tijdens de werking. Vraag dus aan je huisarts om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die je zelf 's morgens en/of 's avonds aan je kind kan geven.
Is dat niet mogelijk? Dan moet je als ouder de medicatie zelf aan de verantwoordelijke bezorgen, samen met een schriftelijke toestemming.

Heb je nog een vraag?

Contacteer ons