Praktische informatie en afspraken bij Zapper

Brengen en afhalen

  • Ouders wachten steeds aan de ingang.
  • Kinderen mogen enkel zelfstandig naar huis vertrekken met schriftelijke toestemming van de ouders. Geef een briefje mee met je kind.

Uitstappen

Als er een uitstap is, wordt u apart op de hoogte gehouden.

Bezoek

Bezoek is op geen enkele werking toegestaan. Enkel kinderen die ingeschreven zijn, mogen op het terrein.

Wat meenemen?

Plaats de naam van je kind op alle speelkledij, (rug)zakken en ander materiaal. Zo vinden we snel terug van wie de spullen zijn.

Wat breng je mee:

  • Lunchpakket (door de coronamaatregelen vermijden we thuiseters)
  • Tussendoortjes voor de voor- en namiddag
  • Voldoende drinken in een herbruikbare fles
  • Draag speel- of sportkledij die vuil mag worden!

Alle ander materiaal laat je thuis. Bij schade, verlies of diefstal zijn we niet verantwoordelijk.

Medicatie

Medicijnen kunnen we enkel uitzonderlijk toedienen tijdens de werking.

  • Vraag aan je huisarts om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die je zelf 's morgen en/of 's avonds aan je kind kan geven.
  • Is dat niet mogelijk? Dan moet je als ouder de medicatie zelf aan de verantwoordelijke bezorgen, samen met een schriftelijke toestemming.

Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen kan je ophalen op de locatie van de activiteit tot en met de laatste dag van de werking.

Verzekering bij ongevallen

Alle deelnemende kinderen zijn verzekerd tijdens de activiteit. Als jouw kind zich gekwetst heeft, krijg je een aangifteformulier. De begeleiding vertelt je graag hoe je hiermee verder moet.

Coronamaatregelen

We houden ons steeds aan de maatregelen die de federale overheid ons oplegt.

Mondmaskers

  • Mondmasker is niet langer verplicht.

Ziektesymptomen

Als je kind ziektesymptomen heeft (hoesten, keelpijn, misselijk, …), moet het thuis blijven. Bij een vermoeden van COVID-19 moet je altijd de huisarts bellen.

Wanneer een kind ziektesymptomen vertoont tijdens de activiteit verwittigen we de ouders en vragen we om het kind op te halen.

Heb je nog een vraag?

Contacteer ons