Junior Stadsdichter

‘Junior stadsdichter’ is een gedichtenwedstrijd voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.
Elk jaar verkiezen we een nieuwe junior stadsdichter voor Roeselare.

Telkens op gedichtendag, maken we de Junior Stadsdichter bekend.
Doorheen het jaar duikt dit gedicht ook op in het straatbeeld!