Visie Zapper

Binnen de speelpleinwerking hanteren we volgende visie:

Onze Roeselaarse vakantiewerking beoogt een veilige en inclusieve speelomgeving voor kinderen en jongeren waarin respect, privacy en gezondheid worden gegarandeerd.
We streven naar een kwaliteitsvolle en creatieve speelomgeving waarin kinderen, jongeren en animatoren kunnen samenwerken en spelen met respect voor elkaars eigenheid.
Onze animatoren worden ondersteund door middel van vormingen en een persoonlijk groei- en feedback traject om op een respectvolle en geschikte manier om te gaan met gedrag dat niet strookt met de speelafspraken.
We hechten belang aan een open en positieve communicatie, waarbij ouders weten waar ze terecht kunnen met vragen, informatie of klachten.
Hiervoor kan je terecht bij het Vrijetijdspunt.

  • Adres: Polenplein 15

  • Telefoonnummer: 051 26 24 00

Daarnaast hebben we als vakantiewerking een preventie- en reactiebeleid opgesteld om incidenten te voorkomen en te behandelen.
We gaan preventief aan de slag met uitsluitingen en pesterijen via een eigen handelingskader.
Ons doel is een plek waarin kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en waarin iedereen elkaar waardeert, ongeacht de verschillen. En vooral waar kinderen en animatoren veel speelplezier kunnen beleven

Speelafspraken

Om deze visie te waarborgen, werken wij met 3 speelafspraken:

  • Kinderen op de vakantiewerking gaan respectvol om met materiaal, met elkaar en met animatoren.
  • Kinderen kunnen bij de animator terecht bij problemen.
  • Kinderen kunnen vrijuit spelen volgens de afspraken van de vakantiewerking, eigen aan de locatie van de werking.

Indien onze speelafspraken niet worden nageleefd, werken wij met ons afsprakenkader. Dit kan je onderaan in bijlage terugvinden.

Verloren voorwerpen

Na de vakantie worden de verloren voorwerpen naar het Vrijetijdspunt (Polenplein 15, 8800 Roeselare) gebracht.
Hier blijven ze nog één maand na de vakantie liggen. Daarna wordt alles gedeponeerd in een klerencontainer.

BijlageGrootte
PDF-pictogram vlaggensysteem.pdf123.6 KB