Speelstraten

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen.
Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.
Tijdens de speelstraat wordt de straat voor een aantal uren (gedeeltelijk) afgesloten, zodat kinderen er veilig en naar hartenlust kunnen spelen.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • De straat in een woonzone ligt.
 • De snelheid in de straat beperkt is tot maximum 50 km/uur.
 • Er geen openbaar vervoer door de straat rijdt.
 • Er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt.
 • De omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven.
 • Voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Kenmerken van een speelstraat

 • Spelende kinderen en voetgangers hebben er voorrang op alle weggebruikers.
 • Doorgaand verkeer is er verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag stapvoets in de straat rijden met een fiets of motorvoertuig.
 • Bewoners mogen ook parkeren in de afgesloten straat, al is het aan te raden buiten de afgesloten zone te parkeren om de speelruimte voor de kinderen zo groot mogelijk te maken.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding “Speelstraat” sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekkens af bij de start van de speelstraat en halen deze terug weg op het einde van de speelstraat.

Hoe aanvragen?

 1. Ga na of je straat voldoet aan de voorwaarden om een speelstraat aan te vragen.
 2. Zorg voor draagvlak van de buren en verzamel handtekeningen van minstens ¾ van de straatbewoners in het af te sluiten stuk. Gebruik hiervoor het standaard sjabloon 'Enquete Speelstraat' hieronder.
 3. Dien je aanvraag in via het evenementenloket van de stad: klik op 'aanvraag evenement' en vervolgens op 'nieuwe aanvraag'.
 4. Breng de inwoners van de speelstraat op de hoogte wanneer de speelstraat zal plaats vinden.

Veelgestelde vragen

Aan welke voorwaarden moet de openbare weg voldoen om hem te kunnen inrichten als speelstraat?

 • Max. snelheid van 50 km/uur
 • Gelegen in straat of wijk met overheersend woonkarakter
 • Geen belangrijk doorgaand verkeer
 • Geen openbaar vervoer in de straat

Kan één bewoner een speelstraat aanvragen?

 • De inrichters moeten handtekeningen verzamelen van minstens ¾ van de straatbewoners in het af te sluiten stuk om hun akkoord te geven. Deze handtekeningen worden meegestuurd bij de aanvraag.
  Let wel: dit is niet nodig wanneer een speelstraat wordt aangevraagd voor de Buitenspeeldag.
 • De inrichters wonen zelf in het stuk aangevraagde speelstraat.

Moet ik bij elke aanvraag handtekeningen aanvragen?

Ja.

Bij elke nieuwe aanvraag moet je handtekeningen verzamelen.
Let wel: dit is niet nodig wanneer een speelstraat wordt aangevraagd voor de Buitenspeeldag.

Kan ik ook voor meerdere dagen of langere periodes aanvragen?

Ja.

Je kan zowel voor 1 dag, meerdere dagen of 1 periode aan een stuk aanvragen.

Hoe wordt de speelstraat afgesloten?

 • Door het plaatsen van twee nadars. Deze worden door de stad geleverd indien de aanvraag goedgekeurd werd.
 • De inrichter is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten en open zetten van de speelstraat.

Welke signalisatie is noodzakelijk?

Op de nadar wordt een bord C3 en onderbord “speelstraat” bevestigd. De uren waarin de speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.

Wanneer mag de straat afgesloten worden voor een speelstraat?

Dit mag enkel mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen en enkel tijdens de afgesproken uren.

Hoe weten voorbijgangers van wanneer tot wanneer een speelstraat plaats vindt?

Een opschrift met tijdsbepaling duidt aan wanneer het verbod van toepassing is.

Waarom wordt een speelstraat ingericht?

Tijdens een speelstraat is de openbare weg over de ganse breedte voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. Om (vooral) kinderen gedurende een bepaalde tijd meer ruimte te geven om te spelen op de openbare weg.

Mogen gemotoriseerde voertuigen rijden in een speelstraat?

Ja.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of waarvan de garage in die straat gelegen is, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen, hebben toegang tot speelstraten. Wel moeten ze stapvoets rijden. Ook mogen ze de spelende kinderen niet in gevaar brengen en niet hinderen.

Mogen de hulpdiensten door een speelstraat rijden?

Ja

Prioritaire voertuigen zoals brandweer, ziekenwagen en politie, hebben, als dit noodzakelijk is voor hun opdracht, toegang tot speelstraten.

Hiervoor moet ten allen tijde een strook van 4 meter open blijven.

Mag een fietser door een speelstraat rijden?

Ja

Fietsers hebben toegang tot speelstraten. Deze moeten hun rijgedrag aanpassen aan de spelende kinderen.

Hoe snel mogen bestuurders door de speelstraat rijden?

De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij laten voor de kinderen die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.

Mag er met stoepkrijt gespeeld worden tijdens een speelstraat?

Ja.

Permanente markeringen mogen niet aangebracht worden.

Moet er na de speelstraat opgekuist worden?

Ja.

De openbare weg dient na de speelstraat door de inrichters terug proper worden gemaakt.

Hoe zit dat met toezicht?

Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen. Elke ouder is en blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de eigen kinderen.

Wie plaatst de verkeerssignalisatie?

De inrichters van de speelstraat moeten de verkeerssignalisatie plaatsen tijdens de afgesproken uren.

Moet er enkel verkeerssignalisatie geplaatst worden aan het begin en einde van de straat?

Het is mogelijk dat dit voldoende is, bv bij een doodlopende straat. In veel andere gevallen moet ook verkeerssignalisatie geplaatst worden in nabijgelegen straten om het verkeer om te leiden.

Hoe weten we waar de verkeerssignalisatie geplaatst moet worden?

De organisatoren krijgen een plan waarop dit aangeduid staat.

Gaat een speelstraat door bij regenweer?

Spelen in de regen kan ook heel leuk zijn.
BijlageGrootte
PDF-pictogram enquete speelstraat39.17 KB

Jouw straat als speelstraat? Vraag hier jouw speelstraat aan.

Stad Roeselare | Digitaal evenementenloket