Kinderen en jongeren hebben een stem

Een stem voor kinderen en jongeren

Veel kinderen en jongeren vinden het belangrijk om een stem te hebben waarmee ze de samenleving actief vorm kunnen geven.

Stad Roeselare gaat daarom met hen in dialoog en vanuit die participatieve basishouding houden we de vinger aan de pols bij kinderen en jongeren. We brengen zo de impact van beleidskeuzes beter in kaart en kunnen deze ook aanpassen indien nodig.

We komen hiermee tegemoet aan volgende rechten van het kind:

  • Elk kind heeft recht op een eigen mening en op inspraak
  • Elk kind heeft recht op een eigen geloof en cultuur
  • Elk kind heeft recht op onderwijs en informatie

Lees hier het volledige actieplan kind- en jeugdvriendelijke Stad Roeselare