Een stem voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren willen graag helpen om de samenleving beter te maken.

Stad Roeselare gaat daarom met hen in gesprek om te weten wat er speelt in hun leefwereld. We denken samen na over de keuzes die gemaakt moeten worden en passen ze aan als dat nodig is.

Via projecten als toekomst #VANRSL, den Overdracht, Gangmakers en Koplopers, Globaal Kabaal,… en ​inspraakmomenten voor de aanleg van speelpleinen, organisatie van de speelpleinwerking,… luistert de stad naar de wensen van kinderen en jongeren. Ook de jeugdraad kan advies geven aan de stad over de vele beslissingen die invloed hebben op jongeren. Het is dus belangrijk dat jongeren hun stem laten horen.
Participeren gaat nog verder dan inspraak. Via participatie geef je niet enkel je mening, maar kan je actief meehelpen bij de uitvoering van de vele projecten.

Zo zijn inspraak en participatie deel van de basishouding van Stad Roeselare.

We werken hier aan deze rechten van het kind:

  • Elk kind heeft recht op een eigen mening en op inspraak
  • Elk kind heeft recht op een eigen geloof en cultuur
  • Elk kind heeft recht op onderwijs en informatie