Kinderen en jongeren tellen allemaal mee

Alle kinderen en jongeren tellen mee

Veel kinderen en jongeren vinden het belangrijk dat in een stad iedereen kan en mag meedoen, ongeacht leeftijd, geloof, uiterlijk, achtergrond, geaardheid, gender, handicap, woonomgeving, huidskleur, afkomst, …

RSL wil een stad zijn waar alle kinderen en jongeren welkom zijn, waar ze kunnen genieten van een toegankelijk aanbod en zich verbonden voelen, met wederzijds respect.

Zowel uitsluiting als discriminatie slaan diepe wonden bij kinderen en jongeren die ermee in aanraking komen. We willen hen leren omgaan met de gevolgen van uitsluiting en discriminatie door o.a. te werken aan veerkracht, weerbaarheid en hoop. In samenwerking met scholen en middenveldorganisaties worden projecten rond preventie tegen cyberpesten, uitsluiting en discriminatie verdergezet.

We komen hiermee tegemoet aan deze rechten van het kind:

 • recht op gezonde voeding, water, kleding en onderdak
 • recht om te komen met anderen
 • recht op zorg
 • recht op een naam en een nationaliteit
 • recht op een gelijke behandeling
 • recht om bij de eigen familie te zijn
 • recht op verzorging bij ziekte of handicap
 • recht op bescherming tegen uitbuiting
 • recht op een privéleven
 • recht op bescherming tegen onwettige opsluiting
 • recht op bescherming tegen oorlog
 • recht op bescherming bij adoptie

Lees hier het volledige actieplan kind- en jeugdvriendelijke Stad Roeselare