Alle kinderen en jongeren tellen mee

Kinderen en jongeren vinden het belangrijk dat in een stad iedereen kan meedoen.

RSL wil een stad zijn waar alle kinderen en jongeren welkom zijn, waar ze samen kunnen genieten van alle activiteiten en zich altijd gerespecteerd voelen.

Uitsluiting en discriminatie slaan diepe wonden bij kinderen en jongeren. We willen hen leren omgaan met de gevolgen ervan door te werken aan veerkracht, weerbaarheid en hoop. In samenwerking met scholen en andere organisaties proberen we cyberpesten, uitsluiting en discriminatie te beperken. Roeselare weet dat diversiteit helpt om duurzaam samen te leven. RSL moedigt daarom iedereen aan om sociaal te leven. Het is belangrijk om contact te maken met andere generaties. We moeten mensen uit andere culturen beter leren kennen. Zo beseffen we dat ze best sympathiek zijn en dat geen enkele groep met 1 kenmerk omschreven kan worden.

We werken hier aan deze rechten van het kind:

 • recht op gezonde voeding, water, kleding en onderdak
 • recht om te komen met anderen
 • recht op zorg
 • recht op een naam en een nationaliteit
 • recht op een gelijke behandeling
 • recht om bij de eigen familie te zijn
 • recht op verzorging bij ziekte of handicap
 • recht op bescherming tegen uitbuiting
 • recht op een privéleven
 • recht op bescherming tegen onwettige opsluiting
 • recht op bescherming tegen oorlog
 • recht op bescherming bij adoptie

Lees hier het volledige actieplan kind- en jeugdvriendelijke Stad Roeselare