Vrijetijdspas

Mensen die het financieel niet zo breed hebben, denken vaak dat deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet voor hen is, aangezien dit toch te duur zal zijn. Nochtans is vrijetijdsparticipatie van groot belang om mensen de kans te geven zich te ontplooien in onze samenleving.

Verenigingen die een werkingssubsidie ontvangen zijn verplicht om op het vertoon van een vrijetijdspas minimaal 50% korting toe te kennen bij het innen van het lidgeld of bij deelname aan activiteiten.

Omdat deze kost niet ten laste zou vallen van de verenigingen, wordt er een financiële compensatie voorzien. Op die manier hebben de verenigingen mee de sleutel in handen om iedereen bij het vrijetijdsaanbod te betrekken.

Hoe?

De stad voorziet tijdens het jaar drie compensatiemomenten voor verenigingen:

  • Januari - april (oproep halfweg mei)
  • Mei - augustus (oproep halfweg september)
  • September - december (oproep halfweg januari)

De oproepen tot compensatie gebeuren via e-mail naar de contactpersonen van de verenigingen en worden ook bekend gemaakt via de nieuwsbrieven.

Vrijetijdspas
Vrijetijdspas