Subsidie basiswerking jeugdvereniging

Je krijgt een subsidie voor de structurele werking van de jeugdvereniging.

Voorwaarden

Jouw vereniging:

 • heeft zijn officieel adres in Roeselare;
 • heeft minimum 6 activiteiten per jaar en meer dan de helft van de activiteiten vindt in Roeselare plaats;
 • heeft een bestuur van minimum 3 personen;
 • heeft minimum 10 leden;
 • heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en, indien de vereniging over een eigen lokaal beschikt, een brandverzekering.
 • heeft activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn (eventueel met lidmaatschap);
 • heeft een rekeningnummer op naam van de vereniging;
 • geeft een korting van 50% aan vrijetijdspashouders;
 • vermeldt op alle communicatie het logo ’met steun van’ van de stad Roeselare en het vrijetijdspaslogo;
 • heeft een doel dat overeenkomt met de algemene definitie van verenigingen binnen jouw categorie.

Hoe berekenen we de subsidie?

20% van het budget verdelen we aan de hand van aantallen (kwantitatieve criteria). De overige 80% verdelen we op basis van de inhoudelijke werking (kwalitatieve criteria).

Kwantitatieve criteria:

 • Aantal leden: we maken een onderscheid tussen Roeselaarse en niet-Roeselaarse leden.
 • Aantal activiteiten: het totale aantal gewone activiteiten van één kalenderjaar.
 • Kosten infrastructuur: huur, interest van een lening en energiekosten nemen we mee.

Kwalitatieve criteria:

 • Communicatie: hoe informeert jouw vereniging de leden en het brede publiek? De verschillende manieren waarop je communiceert, zijn belangrijk.
 • Doelgroepenbeleid:
  • Hoe probeert jouw vereniging moeilijkere doelgroepen (zoals kleuters of jongeren met een beperking) te bereiken?
  • Hoeveel vrijetijdspashouders bereik je en hoeveel korting geef je?
 • Samenwerken: werkt jouw vereniging samen met andere partners (verenigingen, stad,…)?
 • Bestaanszekerheid:
  • Verenigingen die starten of zich omvormen tot een vzw krijgen een extra subsidie.
  • Zorg je voor een kwaliteitsvolle begeleiding door je leiding te stimuleren om een attest in het jeugdwerk te behalen?
  • Organiseer je of neem je deel aan vorming?
 • Aard van de activiteiten: naast het aantal gewone activiteiten kan je ook speciale activiteiten organiseren zoals groepsspelen, fuiven en eetfestijnen. Organiseer je een bivak of heb je andere meerdaagse activiteiten, dan komen deze ook hier aan bod.

Hoe aanvragen?

Wie vorig jaar een subsidie ontving, wordt via e-mail geïnformeerd voor 15 september. De aanvraag moet je indienen voor 15 oktober.
Wie denkt als nieuwe vereniging recht te hebben op een werkingssubsidie kan contact opnemen met het Vrijetijdspunt.

Uitbetaling

In het jaar van de aanvraag wordt je subsidie op de rekening van je vereniging overgeschreven.

Subsidie basiswerking jeugdvereniging
Subsidie basiswerking jeugdvereniging

Lees de algemene info voor alle verenigingen

Stad Roeselare | Structurele subsidies verenigingen en clubs