Inbraak

Om een blijvend probleem rond inbraken in jeugdlokalen aan te pakken raden we een aantal preventieve maatregelen aan.

Politie

Eerst en vooral is het belangrijk om bij vaststelling van inbraken of ander misbruik de politie te contacteren. We stellen regelmatig vast dat het niet bij de politiediensten gekend is dat er in de lokalen regelmatig inbraken gebeuren. Wanneer er sprake is van een ‘patroon m.b.t. de inbraken’, zal men vanuit de politie een gericht toezicht aanmaken. Bijkomend kan je ook bij de politie terecht voor advies rond andere preventieve maatregelen.

Organisatie

Daarnaast kan je ook maatregelen nemen die te maken hebben met de manier waarop je je als organisatie gedraagt om mogelijke diefstal en vandalisme te voorkomen. Het gaat om kleine zaken die binnen de vereniging heel duidelijk moeten zijn zoals:

  • Laat geen kostbaar materiaal of geld achter in het lokaal
  • Zorg dat je altijd weet wie er binnen mag en wanneer. Wordt het lokaal nog gebruikt door anderen? Wie mag er binnen en is het duidelijk afgesproken wie afsluit?
  • Zorg dat je altijd weet wie een sleutel heeft. Heeft oud-leiding nog sleutels en waarom?
  • Moet iedereen toegang krijgen tot het lokaal waar de waardevolste materialen staan?
  • Controleer de lokalen bij het einde van de werking.
  • Is de drankvoorraad op een goed afsluitbare plek opgeborgen?
  • Is er voldoende zichtbaarheid rond het lokaal? Een afgesloten plek zorgt er ook voor dat een potentiele dief ongestoord zijn of haar gangetje kan gaan.
  • Hoe is de relatie met de buurt? Zijn er buren die mee een oogje in het zeil kunnen houden? Hebben die mensen ook de recentste contactgegevens van de verantwoordelijken?

Bouwkundig

Spijtig genoeg kom je er met organisatie alleen niet altijd. Mogelijks moeten er ook stappen gezet worden om je lokaal bouwkundig beter te beveiligen. Het is aan te raden om het volledige lokaal aan te pakken als je ermee begint. Inbrekers kiezen er altijd de zwakste plek uit om hun slag te slaan. Daarnaast moet je ook rekening houden met de brandveiligheid. Maatregelen om mensen buiten te houden kunnen ook hun effect hebben op bvb. evacuatietijden in geval van brand. We raden daarom aan om ook een advies van de brandweer in te winnen om eventuele ingrepen af te toetsen.

Wanneer je beslist om op basis van de adviezen van de politie en brandweer een aantal bouwkundige maatregelen te nemen, kunnen jullie aanspraak maken om een verhoogde subsidie voor de huisvesting van jeugdverenigingen. Gewone investeringen in de gebouwen worden aan 40% gesubsidieerd, investeringen i.k.v. inbraakpreventie en brandveiligheid zijn goed voor een subsidie aan 70%. De kost voor de jeugdvereniging is in dat geval minimaal.

Elektronische beveiliging

Tenslotte komen we aan de maatregelen rond elektronische beveiliging, zoals o.a. de camerabewaking die je voorstelt. Dit zijn maatregelen die best kunnen overwogen worden wanneer de inbraken ondanks bovenstaande maatregelen blijven duren.
Het probleem hiermee is dat dit geen beveiliging op zich is, maar als doel heeft iemand te waarschuwen die dan kan ingrijpen. Aangezien de meeste jeugdlokalen geen inwonende conciërge hebben en doorschakelen naar professionele beveiligingsfirma’s handenvol geld kost, zijn ze volgens ons niet of amper toepasbaar op jeugdlokalen. Toch zijn er een aantal verengingen die ook in Roeselare dergelijke installaties geplaatst hebben.
Bewakingscamera’s plaatsen is geregeld in een wettelijk kader. Op www.besafe.be vind je welke regels je moet respecteren. Mocht je elektronische beveiliging overwegen, dan heeft dit toch wel wat consequenties, denk hier dus goed over na, en bespreek dit grondig met de voltallige leidingsploeg. Bespreek alle voor- en nadelen voor je eraan begint.