Kinderen en jongeren willen inzetten op talenten

De talenten van kinderen en jongeren

Veel kinderen en jongeren vinden het belangrijk om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Stad Roeselare geeft kinderen en jongeren de ruimte om zichzelf te zijn en ondersteunt hen in hun eigenheid. Kinderen en jongeren krijgen in RSL de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, verantwoordelijkheid op te nemen en een sterk sociaal netwerk uit te bouwen.

Ademruimte, zichzelf zijn, eigenheid, het stimuleren van jonge talenten, vooruitstrevend onderwijs en ruimte voor innovatie en jonge ondernemers zijn noodzakelijke hefbomen.

We komen hiermee tegemoet aan volgende rechten van het kind:

  • Elk kind heeft recht op onderwijs en informatie
  • Elk kind heeft recht op spel en vrije tijd

Lees hier het volledige actieplan kind- en jeugdvriendelijke Stad Roeselare