Brandveiligheid

Niemand wil te maken krijgen met een brand in zijn of haar jeugdlokaal.

Thema's

De website Jeugdlokalen.be herbergt een schat aan informatie specifiek rond brandveiligheid van jeugdlokalen.

Een aantal thema's om over na te denken:

  • Evacueren
  • Brand voorkomen
  • Branduitbreiding beperken
  • Brandverzekering
  • Brand blussen
  • Instrumenten om aan brandveiligheid te werken
  • Brandveiligheidsbeleid

Je vind de info ook in de handige brochure 'Jeugdlokalen en brandveiligheid'.

Checklist

Een brandveilig jeugdlokaal realiseer je niet van vandaag op morgen en is mogelijk een werk van lange adem. Om het geheel haalbaar te maken, ga je best gefaseerd te werk. De checklist helpt je hierbij

Logboek

Goed onderhoud is een voorwaarde om lokalen brandveilig te houden. Soms zijn keuringen of regelmatig onderhoud zelfs verplicht. Heel wat zaken kan je zelf doen. Sommige zaken moet een vakman doen.

Om dit systematisch aan te pakken en garantie te hebben voor een goed onderhoud, kan je het logboek brandveiligheid gebruiken. Met dit logboek hou je alle uitgevoerde controles, keuringen en onderhoudsbeurten nauwkeurig bij. Een lokalen- of (brand)veiligheidsverantwoordelijke houdt dit logboek up-to-date. Met het logboek brandveiligheid kan je bijhouden wanneer je zelf een controleronde moet doen en wat je tijdens zo’n controleronde allemaal moet controleren. Daarnaast hou je in dit logboek ook bij welke keuringen er wanneer moeten gebeuren door vakmensen.

Op die manier wordt het ontstaan van brand zo veel mogelijk voorkomen, is evacuatie mogelijk als het toch zou branden en werkt het brandveiligheidsmateriaal als het er écht op aan komt.

Download het logboek en ga aan de slag!

Pictogram richtlijnen bij brand

Het pictogram "richtlijnen bij brand" is een pictogram speciaal gemaakt voor jeugdlokalen.

Dit pictogram kan, samen met ander brandveiligheidsmateriaal, de checklist brandveiligheid en het logboek brandveiligheid, een hulpmiddel zijn om een evacuatieplan voor je jeugdlokaal op te stellen. Het kan trouwens heel leuk én leerrijk zijn om eens een evacuatieoefening met je leden of regelmatige bezoekers te doen.

Je kan het pictogram hier bestellen.