Vrijstelling onroerende voorheffing

De ‘onroerende voorheffing’, ook wel de ‘grondbelasting’ genoemd, is een gewestbelasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. Sinds 2016 zijn jeugdwerkorganisaties in het Vlaamse Gewest hiervan definitief vrijgesteld. Dat is goed nieuws, want op die manier bespaar je gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of jeugdhuis.

De onroerende voorheffing is een belasting die betaald moet worden door de eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder van een gebouw of grond. Wanneer je vereniging zelf eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder is van je lokaal ben je vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Maar ook als jullie lokaal eigendom is van iemand anders, heeft de eigenaar recht op een vrijstelling van onroerende voorheffing.

Om aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling van onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest moet je je lokaal registreren op jeugdmaps.be.

Krijg je toch een aanslagbiljet in de bus, dan kan je een bezwaarschrift indienen.

Vrijstelling aanvragen

Vrijstelling onroerende voorheffing: zet je lokaal op jeugdmaps.be

Elke afdeling van een erkende koepel of federatie van het jeugdwerk beschikt daarvoor over een unieke link om zelf zijn gebouw(en) te registreren op jeugdmaps.be, en om zijn gegevens op eender welk moment aan te passen of te verbeteren.

Zet je gegevens zeker op jeugdmaps.be, want zo zorg je dat je in aanmerking komt voor een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing. Ben je je unieke link kwijt, contacteer dan je koepel.

Jeugdwerk dat enkel op gemeentelijk niveau wordt erkend, kan door het stadsbestuur geregistreerd worden op jeugdmaps.be, en op die manier ook vrijgesteld worden van de onroerende voorheffing.

* Deze koepels en federaties werken mee aan jeugdmaps.be: Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, KLJ, Formaat, FOS Open Scouting, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Uit De Marge, JNM, KAJ, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, Jonge Helden – Crefi vzw, Hujo, IJD, Jeugd Rode Kruis, VNJ.