Vergoeding voor animatoren

3 verschillende categorieën

We kiezen ervoor om je vrijwillige inzet als animator tijdens de vakantiewerkingen te vergoeden met een forfaitaire onkostenvergoeding. Het is geen inkomen: betaalde vrijwilligers bestaan niet.

1. Attest 'animator in het jeugdwerk' of gelijkgesteld

Je krijgt € 35,41 voor een volledige dag, of € 24 voor een halve dag.

De vorming tot 'animator in het jeugdwerk' heeft als doel jongeren te vormen in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren in het jeugdwerk. Heel wat organisaties bieden een cursus aan om dit attest te behalen. Om mee te werken aan onze werkingen is het niet verplicht dit attest te hebben. We stimuleren het wel en zorgen daarom voor een terugbetaling van de kosten om het attest te behalen.

Je bent voor onze werkingen gelijkgesteld als:

  • je twintig volledige dagen gespreid over twee jaar animator bent bij een vakantiewerking van de Stad.
  • je het diploma bezit of geslaagd bent in het eerste jaar van een sociaal-pedagogische richting (bachelor/master).

2. Stage attest 'animator in het jeugdwerk'

Je krijgt € 31 voor een volledige dag, of € 19 voor een halve dag.

Je bent stagiair wanneer je een cursus in het jeugdwerk hebt gevolgd en nu stage loopt tijdens de werkingen van stad Roeselare om je attest te behalen.

3. Geen attest

Je krijgt € 27 voor een volledige dag, of € 16,50 voor een halve dag.

De regels

De gewone forfaitaire kostenvergoeding kan je krijgen zonder dat er bewijsstukken tegenover staan. Je moet wel rekening houden met maximum bedragen per dag én per jaar.

Wat als een vrijwilliger meer ontvangt dan de maxima?

Als een vrijwilliger de maxima van de forfaitaire kostenvergoeding overschrijdt, worden alle inkomsten uit het vrijwilligerswerk belastbaar. Hij moet dan het volledige bedrag opnemen in zijn belastingaangifte. Als hij voor dat bedrag kan bewijzen dat het gaat om de terugbetaling van eigen kosten die hij aan de vereniging voorgeschoten heeft, zijn de kostenvergoedingen toch niet belastbaar. Als hij maar voor een gedeelte van het bedrag de bewijzen kan leveren, zal dat deel niet belastbaar zijn. De rest van het bedrag blijft wel belastbaar, ook als het opnieuw onder de grensbedragen blijft. (Bron: FOD Financiën)