Subsidie voor muziekevenementen

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden.
Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen genieten.

Voorwaarden

  • Het muziekevenement/muziekfestival vindt plaats in Roeselare
  • Gedurende dit evenement organiseer je minimum drie aaneensluitende muzikale optredens
  • Op alle communicatie vermeld je het logo van stad Roeselare en het logo van de vrijetijdspas.

Meer weten of de subsidie aanvragen?

Bekijk hier alle informatie