Promotie

De promotie voor je evenement kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. Daar hangen soms voorwaarden aan vast. Stad Roeselare voorziet ondersteuning voor een aantal publicieitsvormen om alles volgens de regels te voorzien.

Aankondigingsborden

Elk bord dat een aankondiging maakt van:

  • Een tijdelijk evenement of tijdelijke activiteit.
  • Dat uitsluitend van sociale, culturele, pedagogische, caritatieve, levensbeschouwelijke, sportieve of recreatieve aard is. Het gegeven dat het bord geplaatst wordt door een commerciële firma doet geen afbreuk van voormelde aard.
  • Dat plaatsvindt op het grondgebied van Roeselare of de buurgemeenten of voor wat aankondigingen betreft van pedagogische aard (bv. Infodagen hogescholen/universiteiten) op het grondgebied van Vlaanderen.
  • Dat geplaatst wordt op het openbaar domein langs openbare gemeentewegen.

Meer info.

Rasterborden

Het aankondigen van activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige of andere aard kan via de zeven rasterborden die zich op het grondgebied Roeselare bevinden.

Meer info.

Affiches op aanplakborden

Het aankondigen van activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige of andere aard, kan o.a. gebeuren via aanplakken van affiches op de stedelijke aanplakborden.

Meer info.

Tijdelijke wegwijzers

Activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale of godsdienstige aard of andere evenementen kunnen worden aangekondigd door het plaatsen van tijdelijke wegwijsbordjes. De tekst op het bordje mag uitsluitend een mededeling bevatten over het tijdelijke evenement. De wegwijsbordjes mogen geen handelspubliciteit bevatten, noch een commercieel karakter vertonen. De wegwijsbordjes mogen een maximale oppervlakte van A5-formaat of 310 cm² hebben.

Meer info.

Bedeling flyers en promotiemateriaal

Aankondigen van activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige of andere evenementen kan via de bedeling van flyers en/of het bedelen van promotiemateriaal.

Onder flyers wordt verstaan: het bedelen van drukwerk en folders.
Onder promotiemateriaal wordt verstaan: het bedelen van gadgets, monsters, blikjes, proevertjes, enz.

Denk ook goed na vooraleer je stickers laat drukken. Ze worden helaas vaak aangebracht op palen, zitbanken, … wat niet de bedoeling kan zijn, bovendien niet mag en kosten met zich meebrengt om ze overal te verwijderen.

Meer info.

Opname in UIT-databank

Door je evenement in te voeren in de UiT databank wordt het door veel mensen opgepikt. Je evenement wordt ook opgenomen in de handige uitkalender in het 2-maandelijkse magazine #vanrsl.

UiTdatabank.

Perslijst

Wil je zelf een persbericht uitsturen?
Raadpleeg dan het overzicht van de regionale perscontacten en vergeet zeker niet je eigen contactgegevens in het persbericht te vermelden.

Meer info.