Kampen

Kampen

Kampen zijn activiteiten rond een thema gedurende 1 week. De kampen worden georganiseerd in de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie.

Wie kan deelnemen aan de kampen?

 • Kinderen kunnen deelnemen aan de kampen vanaf ze gestart zijn in de eerste kleuterklas
 • De kinderen moeten zindelijk zijn en moeten de dag door kunnen komen zonder middagdutje

We zorgen met veel plezier en liefde voor jouw kind. Maar, kinderen die nog niet zindelijk zijn of nog nood hebben aan een middagdutje, kunnen beter terecht bij de kinderopvanginitiatieven.

Inschrijven

Inschrijven kan via de webshop op zapper.roeselare.be. De startdatum vind je daar.

 • Je moet vooraf inschrijven. De dag zelf of ter plaatse inschrijven is niet mogelijk.
 • Je schrijft altijd in voor een volledige week.
 • Voordat je kind kan deelnemen hebben we medische informatie nodig, dit wordt opgevraagd.

Bevestiging van je inschrijving

Na inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging. Daarin lees je het volgende:

 • De periode waarvoor jouw kind is ingeschreven.
 • Op welke locatie de activiteiten doorgaan.
 • Het start- en einduur van de activiteiten.
 • Een medische fiche om in te vullen. Je kind kan niet deelnemen zonder een ingevulde medische fiche.

Betaling

Je kan de inschrijving meteen online betalen of wachten op de factuur.

 • Als je online betaalt, ontvang je geen factuur.
 • Betaal je niet online, dan ontvang je 5 werkdagen na inschrijving de factuur via e-mail of via de post.

Bubbels

Wie deelneemt aan een kamp behoort tot de kampbubbel. Binnen die bubbel spelen de kinderen zonder afstand te houden van elkaar.

Belangrijke afspraken

Het is een verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat:

 • Kinderen geen deel uitmaken van andere bubbels buiten hun gezinsbubbel.
 • De contacten met andere kinderen zoveel mogelijk beperkt worden
 • De kinderen niet deelnemen aan andere activiteiten zoals voetbaltrainingen, danslessen, verjaardagsfeestjes,…
 • Je kind thuis blijft wanneer het ziektesymptomen vertoont

Wanneer een kind ziektesymptomen vertoont tijdens de activiteiten verwittigen we de ouders en vragen we om het kind op te halen.
Bij een vermoeden van COVID-19 vragen we om de huisarts te contacteren om de verdere stappen te bepalen en eventueel een Corona test af te nemen.
Bij een positieve test tijdens de activiteiten wordt de werking van die bubbel meteen stopgezet.

Brengen en afhalen

Je kan je kind het beste brengen tussen 7.45 u. en 9 u. en ophalen tussen 16 u en 17.30 u.

Het kampterrein is enkel toegankelijk voor de kinderen. Ouders wachten aan de ingang, dragen een mondmasker en houden afstand van elkaar.
Kinderen mogen enkel alleen naar huis vertrekken met schriftelijke toestemming van de ouders. Geef een briefje mee met je kind.

Wat neem ik mee?

 • Lunchpakket en eventueel een tussendoortje
 • Voldoende drinken en een herbruikbare fles met je naam erop.
 • Speel- of sportkledij die vuil mag worden!

Eigen materiaal laat je thuis. Bij schade, verlies of diefstal zijn we niet verantwoordelijk.

Annuleren

Als je niet betaalt binnen 14 dagen na de factuurdatum dan wordt de inschrijving automatisch geannuleerd.

Heb je wel al betaald, dan kan je tot 14 kalenderdagen na de onlinebetaling of factuurdatum gratis annuleren. Bij annulering later dan 14 dagen na de factuurdatum of online betaling krijg je geen terugbetaling.

 • Je kan enkel schriftelijk annuleren, via e-mail aan zapper@roeselare.be of per brief aan het Vrijetijdspunt, Polenplein 15, 8800 Roeselare.
 • De annulering is pas definitief na ontvangst van een annuleringsbevestiging.

Ziekte

Als je moet annuleren door ziekte, krijg je op vertoon van een doktersbriefje de inschrijvingskosten terugbetaald.

Overmacht

Bij overmacht ontvang je het bedrag van die activiteit terug. Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de beslissing van terugbetaling.
'Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de deelnemer niet heeft kunnen voorzien of voorkomen. Het veronderstelt dus een onvoorziene en onafwendbare gebeurtenis waardoor het naleven van de aangegane verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt'.

Uitstappen

We organiseren af en toe een uitstap die past bij het thema van het kamp. Je vindt de nodige info over de uitstappen op zapper.roeselare.be.

Bezoek

Bezoek van ouders tijdens het kamp is niet toegestaan. Enkel kinderen die ingeschreven zijn mogen op het terrein.

Verloren voorwerpen

Plaats de naam van je kind op alle kledij, rugzakken en ander materiaal. Zo vinden we snel terug van wie de verloren spullen zijn.
Spullen waar geen naam op staat, bewaren we tot en met de laatste dag het kamp.

Persoonsgegevens

 • Stad Roeselare gebruikt de de contactgegevens van de deelnemers en/of de inschrijvende ouder(s) uitsluitend voor eigen communicatie over de speelpleinwerking.
 • Stad Roeselare houdt jouw inschrijfgegevens bij tijdens de duur van de volledige speelpleinwerking. Je kan deze gegevens laten verbeteren, aanpassen of schrappen.

Voordelen en kortingen

Belastingvoordeel - Fiscaal attest

De activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar of kinderen onder de 18 jaar met een ernstige beperking. Het maximaal aftrekbaar bedrag is € 11,20 per dag.

 • Het nodige attest kan je vinden na het inloggen op de inschrijvingswebsite .
 • Het attest wordt ook bezorgd op het verblijfadres van het kind en per e-mail.

Attest mutualiteit

Bezorg ons het attest met een klevertje van jouw mutualiteit en wij vullen het in.

Meer info: Bond Moyson | Christelijke Mutualiteit | Liberale Mutualiteit | Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen | Onafhankelijk Ziekenfonds | Partena | Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Vrijetijdspas

Heb je een beperkt vrijetijdsbudget? Informeer dan naar de vrijetijdspas die je korting geeft bij het inschrijven voor deze en vele andere activiteiten. Het vrijetijdspastarief geldt vanaf het moment dat de vrijetijdspas is aangevraagd.

Wijzigingen of fouten

 • Bij wijzigingen aan de vermelde programma's door onvoorziene omstandigheden of overmacht, voorzien we een aangepast programma zonder meerkost.
 • Bij verschillende prijsvermeldingen op de publiciteit door Stad Roeselare wordt steeds de voordeligste prijs aangerekend.
 • Bij het communiceren van foute gegevens omtrent de activiteit, heeft de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.

Klachten

Bij klachten over de activiteiten maak je die zo snel mogelijk kenbaar. Indien mogelijk kan ter plaatse een oplossing gevonden worden.

 • De deelnemer maakt zijn/haar klacht over aan de begeleiders.
 • Tijdens de vakantie kan de deelnemer (of zijn/haar ouders) de klacht ook richten aan het Vrijetijdspunt.

Heb je vragen?

Contacteer Zapper