Hulpdiensten en Noodplanning

Bij het organiseren van een evenement is het van groot belang dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van je plannen.
Zo kunnen ze snel en gepast ingrijpen wanneer nodig.
Daarom wordt gevraagd bij het organiseren van een publiek toegankelijk evenement het evenementenloket in te vullen.

Aan de hand van de ingevulde gegevens evalueren de dienst Noodplanning en de hulpdiensten (brandweer en dienst 112, politie, ziekenhuizen) alle aangekondigde evenementen op risico’s.
Zij kunnen ook eventueel bijkomende vragen stellen. Als de hulpdiensten en de dienst Noodplanning beslissen dat er een risico verbonden is aan het evenement, wordt een noodplanningszone opgesteld.
Dit zijn afspraken tussen alle veiligheidsdiensten over de manier van optreden bij een grootschalig incident.

De bundel ‘Reglementen en richtlijnen voor organisatoren’ bevat tal van regelgeving, richtlijnen en interessante tips om een evenement veilig te laten verlopen.

Om jouw medewerkers goed te briefen rond de veiligheid op jouw evenement, stel je best een veiligheidsbriefing op met een aantal aandachtspunten.

Specifieke vragen rond veiligheid en noodplanning?

PZ RIHO | Email dienst Noodplanning