Fiscate attesten

Fiscate attesten

Wat?

Organiseer jij als Roeselaarse vereniging opvangactiviteiten? Dan kan je aan de deelnemers een fiscaal attest bezorgen. Op deze manier kunnen ouders deze kost bij hun belastingaangifte voegen.

Voorwaarden?

Het moet gaan om betalende opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen en dit voor kinderen beneden de 12 jaar of beneden de 18 jaar voor kinderen met een zware handicap.

Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.

Voor welke activiteiten kunnen leden een fiscaal attest vragen?

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz.

Uitzonderingen?

Het lidgeld van de vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost.

Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van verenigingen zoals bv. trainingen, tornooien, wedstrijden, stages, … niet in aanmerking komen, ook al worden daarvoor naast het lidgeld eventueel nog extra kosten aangerekend en/of gebeuren deze activiteiten in de schoolvakanties.

Het attest omvat twee luiken

Een eerste luik vermeldt een bevestiging:

  • van het stadsbestuur: bevestigt dat het jeugdwerkinitiatief door hen erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd is.

Een tweede luik wordt ingevuld door de vereniging, per kind en per vakantieperiode. Hierop staan vermeld:

  • volgnummer van het attest
  • naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven
  • de naam en voornaam van het kind
  • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar en kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar komen in aanmerking)
  • de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit)
  • het aantal opvangdagen
  • het dagtarief (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar)
  • het totaal ontvangen bedrag

Verplicht?

Nee. Niemand kan een vereniging verplichten om attesten af te leveren.

Je kan met het bestuur bespreken hoeveel administratie je aankunt en zelf beslissen voor welke activiteiten fiscale attesten te bezorgen aan de ouders.

Tip!

Bespreek met het bestuur wat je het handigste en meest haalbare vinden. Als je de attesten altijd bv. net na een bepaalde activiteit meegeeft met de ouders (van kinderen onder 12 jaar), ben je er vanaf voor de rest van het jaar. Als je dat enkel op vraag doet, zal je elke keer opnieuw de papieren moeten opvragen of zoeken en invullen. Zorg er alvast voor dat je niet plots heel wat vragen van ouders krijgt op het moment dat de belastingbrieven ingevuld moeten worden, want dan wordt het veel werk om op te zoeken welke leden nu echt mee waren op die activiteit.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Chiro Jochi74.83 KB
PDF-pictogram Chiro Jomego74.83 KB
PDF-pictogram Chiro Nele Beveren74.84 KB
PDF-pictogram Chiro Romejo74.85 KB
PDF-pictogram Chiro Vlotterke74.83 KB
PDF-pictogram Chiro Zilverberg74.83 KB
PDF-pictogram Chirumbero74.83 KB
PDF-pictogram Coderdojo Roeselare74.83 KB
PDF-pictogram Jeugd Rode Kruis afdeling Roeselare74.89 KB
PDF-pictogram Jeugdatelier De Durvertjes74.83 KB
PDF-pictogram Jeugdbrandweer Roeselare74.82 KB
PDF-pictogram Jeugdmuziekatelier74.84 KB
PDF-pictogram JNM Roeselare74.83 KB
PDF-pictogram KAJ Godelieve74.83 KB
PDF-pictogram KLJ Rumbeke74.83 KB
PDF-pictogram KSA Bebo74.82 KB
PDF-pictogram KSA Beitem74.83 KB
PDF-pictogram KSA Hocana Oekene74.83 KB
PDF-pictogram KSA Roobaert Roeselare74.83 KB
PDF-pictogram KSA Torrewachters Rumbeke74.84 KB
PDF-pictogram KSA Wytewa74.84 KB
PDF-pictogram KTIW74.83 KB
PDF-pictogram l'Artistique Roeselare74.84 KB
PDF-pictogram +13 OLV Roeselare74.83 KB
PDF-pictogram +13 Beveren74.83 KB
PDF-pictogram Scouts Parsifal Rumbeke74.86 KB
PDF-pictogram Scouts Roeselare74.82 KB
PDF-pictogram Vlaams Nationaal Jeugdverbond74.87 KB