TeenTime

TeenTime - Vakantieaanbod voor jongeren

Kampen en losse activiteiten

Teentime organiseert verschillende kampen en losse activiteiten voor jongeren tijdens de paas- & zomervakantie.

Speelpleinwerking

Deze zomer organiseren we met veel plezier, maar met iets meer maatregelen, onze speelpleinwerking. Hier vind je alle info en afspraken met betrekking tot onze tienerwerking die er deze zomer aankomt. Neem deze info goed en volledig door.

De belangrijkste wijzigingen

 • Je kan enkel vooraf inschrijven. De dag zelf jouw tiener inschrijven is niet mogelijk. Reserveer dus zeker vooraf het plaatsje van jouw tiener. Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk
 • Vanaf het geboortejaar 2007 zit je automatisch bij de tienerwerking
 • Je kan enkel per week inschrijven.
 • De tienerwerking zal deze zomer in een bubbel plaatsvinden.
 • Locatie nader te bepalen in centrum Roeselare:
  • Plusserbubbel – Jongeren van 12 – 15 jaar
 • Je kan je kind inschrijven vanaf 15 juni 2020 vanaf 19 uur.

Specifieke maatregelen Corona

 • Tieners spelen in dezelfde bubbel zonder afstand te houden.

 • Breng altijd jouw persoonlijk mondmasker mee. Dit is nodig wanneer social distance niet mogelijk is met externen. Binnen de tienerwerking is het niet nodig om het mondmasker te dragen.

 • Tieners die ingeschreven worden in een vakantiebubbel blijven binnen die bubbel en de gezinsbubbel. Ze kunnen daarnaast geen contact hebben met andere jongeren of deelnemen aan andere activiteiten zoals voetbaltrainingen, danslessen, verjaardagsfeestjes,… Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Vertoont uw tiener ziektesymptomen? Laat uw tiener dan thuis.
 • In geval van een besmetting moeten alle deelnemers van die bubbel in quarantaine.
 • In geval van een besmetting wordt de werking van die bubbel stopgezet.

Brengen en afhalen

 • Je kan je tiener brengen vanaf 7.30u tot 9u en ophalen vanaf 16 u tot 17u30.
 • We verwachten dat ouders een mondmasker dragen om hun tiener aan te melden.
 • Is jouw tiener al oud genoeg om zich alleen aan te melden, kom dan eventueel enkel mee op de eerste dag.
 • Bij het afhalen verwachten we dat de ouders buiten wachten. Hou afstand van de andere ouders. Wij zorgen dat iedere jongere tot bij de ouders geraakt.
 • Ouders kunnen niet op het speelterrein zelf. Zorg er daarom voor dat je het materiaal van jouw kinderen zeker voorziet van hun naam.
 • Mag jouw tiener alleen naar huis? Dit kan enkel door schriftelijke toestemming. Geef een briefje mee met jouw zoon/dochter.

Algemene info werking

 • Leeftijd

Kinderen kunnen deelnemen aan de tienerwerking vanaf het geboortejaar 2007.

 • Busvervoer

Deze zomer kunnen we geen busvervoer aanbieden. Je moet je kinderen zelf brengen en ophalen, of ze moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen.

 • Wat neem ik mee?
 • Lunchpakket. Voor de vlotte manier van werken willen we graag dat alle kinderen over de middag op de werking blijven eten. Thuiseters vermijden we liever.
 • Voldoende drank, herbruikbare fles (zeker naamtekenen). Bij ons krijg je een vieruurtje. Als je een Tien-uurtje wilt, breng je dit zelf mee.
 • Trek speelkledij aan want het speelplein is een plaats waar je vuil mag zijn
 • Eigen speelgoed en GSM’s laat je thuis. Bij schade, verlies of diefstal zijn we niet verantwoordelijk.
 • Uitstappen

Tijdens de zomervakantie 2020 kunnen we geen zwemactiviteiten en uitstappen aanbieden. We kunnen niet voldoende afstand garanderen op de bus of in contact met andere groepen op de plaats van de uitstap.

 • Medische info

Voor zomer 2020 hebben we meer medische info nodig. Indien jouw kind is ingeschreven op onze speelpleinwerking, zal je een mail krijgen met de vraag om een medisch formulier in te vullen. Dit moet ingevuld terugbezorgd worden, vooraleer de Speelpleinwerking start!

 • Verloren voorwerpen

Wij raden aan om alle kledij, rugzakken en ander materiaal te naamtekenen. Zo vinden we snel terug van wie de verloren spullen zijn. Spullen waar geen naam op staat, bewaren we tot en met de laatste dag van de vakantie aan het onthaal van de werking waar jouw kind het verloor. Na de laatste dag van de zomer gaan alle spullen naar het goede doel (31/08/2020).

Administratieve info werking

 • Inschrijven

In de zomervakantie van 2020 moet je vooraf inschrijven. De speelpleinwerkingen gaan door in verschillende kleinere bubbels op verschillende locaties. Inschrijven kan op (15 juni 2020) via de webshop op zapper.roeselare.be

Wil je weten hoe je via internet kan inschrijven? Bekijk de handleiding.

Je betaalt sowieso voor een week, ook al breng je jouw kind maar enkele dagen. De plaats van je kind in die bubbel blijft gereserveerd. Er mogen per week geen andere kinderen de plaats van jouw kind innemen.

 • Bevestiging van inschrijving

Na inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging. Daarin zal je het volgende kunnen lezen:

 • In welke periode is jouw kind ingeschreven?
 • Op welke locatie zal je je moeten aanmelden?
 • Wat zijn de start- en einduren van de werking?
 • Vul de medische fiche zo correct mogelijk in en bezorg dit via vrijetijd@roeselare.be
 • Factuur

Je betaalt online of wacht op je factuur. Maximaal 5 werkdagen na inschrijving ontvang je een factuur via e-mail of via de post. Indien je online betaalde ontvang je geen factuur. De plaats wordt pas definitief aan de deelnemer toegewezen na ontvangst van de betaling. We schrappen dus de inschrijving van wie niet betaalt of annuleert.

 • Annuleren

Je kan enkel schriftelijk annuleren: via e-mail aan zapper@roeselare.be of per brief aan het Vrijetijdspunt, Polenplein 15, 8800 Roeselare. De annulering is pas definitief na ontvangst van een annuleringsbevestiging.

 • Annuleringskosten

Bij annulering vóór betaling wordt de inschrijving gratis en automatisch geschrapt.

Je kan je activiteit gratis annuleren tot de 8ste kalenderdag na factuurdatum of online betaling.

Bij annulering later dan 8 dagen na factuurdatum of online betaling krijg je geen terugbetaling.

 • Ziekte

Op vertoon van een doktersbriefje betalen we de inschrijvingskosten terug.

 • Overmacht

Bij overmacht ontvang je het bedrag voor die activiteit terug.
'Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de deelnemer niet heeft kunnen voorzien of voorkomen. Het veronderstelt dus een onvoorziene en onafwendbare gebeurtenis waardoor het naleven van de aangegane verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt'.

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de beslissing van terugbetaling.

 • Aangepast programma

Bij wijzigingen aan de vermelde programma's door onvoorziene omstandigheden of overmacht voorzien we een aangepast programma zonder meerkost.

 • Verschillende prijsvermeldingen

Bij verschillende prijsvermeldingen op de publiciteit door Stad Roeselare wordt steeds de voordeligste prijs aangerekend.

 • Foutieve informatie

Bij het communiceren van foute gegevens omtrent de activiteit heeft de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.

 • Klachten

Bij klachten over de activiteiten maak je die zo snel mogelijk kenbaar. Indien mogelijk kan ter plaatse een oplossing gevonden worden. De deelnemer maakt zijn/haar klacht over aan de begeleiders. Tijdens de vakantie kan de deelnemer (of zijn/haar ouders) de klacht ook richten aan het Vrijetijdspunt.

 • Inschrijfgegevens

Stad Roeselare houdt jouw inschrijfgegevens bij. De wet 'verwerking van persoonsgegevens - 8 december 1992' geeft je het recht je informatie op te vragen. Je kan gegevens laten verbeteren, aanpassen of schrappen.

 • Voordelen en kortingen
  • Belastingvoordeel - Fiscaal attest

De activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar of kinderen onder de 18 jaar met een ernstige beperking. Het nodige attest kan je vinden bij het inloggen op de inschrijvingswebsite en ontvang je per mail. Het attest wordt bezorgd op het verblijfadres van het kind. Het maximaal aftrekbaar bedrag is € 11,20 per dag.

 • Attest mutualiteit

Bezorg ons het attest van jouw mutualiteit en wij vullen het in.

Meer info: Bond Moyson | Christelijke Mutualiteit | Liberale Mutualiteit | Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen | Onafhankelijk Ziekenfonds | Partena | Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

 • Vrijetijdspas

Heb je een beperkt vrijetijdsbudget? Informeer dan naar de vrijetijdspas die je korting geeft bij het inschrijven. Het vrijetijdspastarief geldt vanaf het moment dat de vrijetijdspas is aangevraagd. Meer info en hoe aanvragen vind je via de website van stad Roeselare.