Overzicht jeugdwerk en jeugdverenigingen #VANRSL

In Roeselare zijn 28 jeugdwerkverenigingen erkend en gesubsidieerd door het stadsbestuur. In 2020 tellen we 3.437 leden. Deze leden worden met veel enthousiasme begeleid door 465 leiding.
We zoomen hieronder even in op enkele grote werksoorten- en vormen:

Jeugdbewegingen

Een aantal Roeselaarse groepen worden door de Vlaamse jeugdbewegingskoepels ondersteund.

  • 13+: 2 lokale afdelingen
  • Chirojeugd Vlaanderen: 7 lokale afdelingen
  • Scouts en Gidsen Vlaanderen: 2 lokale afdelingen
  • KSA: 6 lokale afdelingen
  • KLJ: 2 lokale afdelingen
  • VNJ: 1 lokale afdeling
  • JNM: 1 lokale afdeling

In totaal tellen de jeugdbewegingen dus 21 lokale afdelingen in Roeselare.

Jeugdhuizen

Er zijn 2 jeugdhuizen actief in Roeselare.

Speelpleinwerkingen

Er zijn 3 speelpleinwerkingen in Roeselare. Op een gemiddelde vakantiedag in de zomer spelen dagelijks meer dan 300 kinderen op een speelpleinwerking. Samen bereiken ze op die manier meer dan 1000 verschillende kinderen en 150 begeleiders, die we animatoren noemen.

Andere jeugdverenigingen

We spreken hier enkel over goed gekende jeugdverenigingen en werksoorten- en vormen, vaak ondersteund door een koepelorganisatie of federatie. Vergeet dus niet dat er nog veel meer jeugdverenigingen zijn!