Organiseren

Organiseren

Digitaal evenementenloket

Het stadsbestuur helpt je graag verder met de organisatie van jouw evenementen (fuif, straatfeest,...).

Via de online aanvraag van een evenement kan de stad een juiste inschatting maken van wat je nodig hebt op het vlak van veiligheid, mobiliteit en ondersteuning. Vul naast de verplichte velden ook de informatie in waarover je momenteel al beschikt. De stadsdiensten nemen dan, indien nodig, binnen enkele dagen contact met je op.

Via het digitaal evenementenloket wordt alle mogelijke ondersteuning aangeboden en kun je onder andere uitleenmateriaal, ondersteuning bij promotie of verkeersmaatregelen aanvragen.
Wij zorgen dan voor een centrale behandeling en een gecoördineerd antwoord. Een handleiding van het digitaal evenementenloket kan je hier terugvinden.

Vandaag de dag is organiseren een vak apart geworden. Het vraagt veel voorbereiding en kennis van allerhande regelgeving en voorzieningen.
De stad heeft daarom een algemene leidraad opgesteld voor de organisatie van een evenement.

Hulpdiensten en noodplanning

Bij het organiseren van een evenement is het van groot belang dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van een aantal zaken om gepast en snel te kunnen ingrijpen in geval van een incident.

Organiseer je een publiek toegankelijk evenement, dan dien je als organisator het evenementenloket in te vullen.

Aan de hand van de ingevulde gegevens evalueren de dienst Noodplanning en de hulpdiensten (brandweer en dienst 112, politie, ziekenhuizen) alle aangekondigde evenementen op risico’s. Zij kunnen ook eventueel bijkomende vragen stellen. Als de hulpdiensten en de dienst Noodplanning beslissen dat er een risico verbonden is aan het evenement, wordt een noodplanningszone opgesteld. Dit zijn afspraken tussen alle veiligheidsdiensten over de manier van optreden bij een grootschalig incident.

De bundel ‘Reglementen en richtlijnen voor organisatoren’ bevat tal van regelgeving, richtlijnen en interessante tips om een evenement veilig te laten verlopen.

Om jouw medewerkers goed te briefen rond de veiligheid op jouw evenement, stel je best een veiligheidsbriefing op met een aantal aandachtspunten.