Jeugdwerkregels

Jeugdwerkregels corona

Spelen is een recht voor kinderen en jongeren. En er mag gespeeld worden, dat is nu officieel. Het werkjaar 20-21 wordt een jaar van spelen met limieten, activiteiten in kleinere bubbels en groepen en creativiteit. Jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, jeugdhuizen, speelpleinen en vele andere vormen van jeugdwerk maken ook dit jaar dat recht waar.

Deze gaat over alle vormen van jeugdwerk en jeugdactiviteiten die terug opstarten of verder lopen vanaf september. Dus daaronder begrijpen we activiteiten van cultuureducatieve organisaties, jeugdbewegingen, vakantie-organisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, vergaderingen, voorbereidingen, weekends, kampen, activiteiten met overnachtingen, bijeenkomsten enz. Wie jeugdwerk organiseert of activiteiten met en voor kinderen en jongeren organiseert, kan dus deze regels hanteren als basis. Daarbij moet je wel altijd rekening houden met alle geldende samenlevingsregels.

Als je een culturele of sportactiviteit doet, hou je rekening met specifieke maatregelen voor deze sectoren, als je een evenement organiseert dat niet binnen je gewone jeugdwerkcontext valt, hou je rekening met het Covid Event Risk Model en volg je alle maatregelen afgestemd met de lokale overheid. Je vind meer info over het organiseren van corona proof evenementen via ikorganiseer.be.

Algemene regels

De algemene principes zijn:

 • We werken in overeenstemming met de kleurencodes van onderwijs. Bij verschuivingen in het onderwijs kunnen onze regels ook verstrengen.
 • We maken een onderscheid tussen -12 en +12. Het is duidelijk dat de risico’s bij -12 jarigen lager liggen. In deze groep zal er meer mogelijk zijn.
 • We streven naar goede afstemming met andere vrijdetijdssectoren zoals sport, cultuur en welzijn.
 • De principes van de jeugdwerkregels tijdens de zomer worden verdergezet als het gaat om deelnamevoorwaarden, activiteiten, infrastructuur, materiaal, enz.

Hoe organiseer je jeugdwerk in tijden van corona?

De Ambrassade, Bataljong, minister van Jeugd Benjamin Dalle, en vele jeugdorganisaties gingen aan tafel zitten met een groep virologen. Samen maakten ze 2 documenten:

 1. De Jeugdwerkregels

Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor kinderen en jongeren dit jaar. De jeugdwerkregels zijn de regels waar je je verplicht aan moet houden.
(De toepassing van de jeugdwerkregels is onderhevig aan nieuwe besluiten van de Nationale Veiligheidsraad de komende weken en maanden. Regelmatig verwijzen we dan ook naar de geldende maatregelen in de samenleving.)

 1. Draaiboek Jeugdactiviteiten

Dit is een draaiboek voor alle vormen van jeugdwerk en jeugdactiviteiten, rekening houdend met de verschillen tussen de vele organisaties. Het draaiboek maakt de jeugdwerkregels nog iets concreter. Het draaiboek volgen is niet verplicht, maar aangeraden om het draaiboek te gebruiken om de jeugdwerkregels zo goed mogelijk te vertalen naar jouw activiteiten.

Heb je toch nog nood aan advies of hulp? Klop dan zeker aan bij jouw koepelorganisatie of bij de stad, die de komende weken alles in het werk stellen om je te ondersteunen.

De jeugdwerkregels en het draaiboek vertrekken vanuit het belang van kinderen en jongeren & het DNA van het jeugdwerk. De voorbije maanden waren voor elk kind en elke jongere intens. Samen spelen wordt dit jaar waardevoller dan ooit. Daarom moeten we ons sterk organiseren, zodat binnen bepaalde limieten de kinderen en jongeren zich grenzeloos kunnen amuseren. In bubbels en groepen van beperkte grootte, waarin kinderen en jongeren écht kunnen spelen, indien mogelijk zonder afstand, zodat we fysiek en emotioneel weer dicht bij elkaar kunnen zijn.

Kan je niet wachten om aan de slag te gaan? Of zakt de moed je net in de schoenen? Geen enkele ploeg of organisatie is verplicht om een aanbod te organiseren. Hou rekening met de draagkracht van je vrijwilligers-, begeleidings- of animatorenploeg. Hou het veilig, maar ook plezant.

Jeugdwerkregels met fasen en kleurcodes

Na de zomer werken we op basis van de risico-kleurcodes zoals in het onderwijs. Er zijn 4 verschillende fasen: de groene, gele, oranje en rode fase. De algemene principes van de jeugdwerkregels tijdens de zomer, zoals organiseren in bubbels, worden behouden om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten genieten van jeugdwerk. Social distancing moet altijd gegarandeerd worden tussen de verschillende bubbels.

 1. Groen
  Jeugdwerk kan voor zowel -12 als +12 jarigen gewoon georganiseerd worden.
 2. Geel = ZOMER
  ​Jeugdwerk voor -12j in bubbels van max. 50, zonder social distancing.
  Jeugdwerk voor +12j in bubbels van max. 50, zonder social distancing. Beperk fysiek en intens contact en organiseer bij voorkeur de activiteiten buiten.
 3. Oranje
  ​Jeugdwerk voor -12j in bubbels van max. 50 zonder social distancing.
  Jeugdwerk voor +12j in bubbels van max. 20 bij binnenactiviteiten, max. 50 personen; zonder social distancing. Beperk fysiek en intens contact.
 4. Rood
  Jeugdwerlzijnswerk is altijd mogelijk volgens specifieke regels.
  De publieke ruimte blijft steeds beschikbaar voor kinderen en jongeren. Zij kunnen hiervan gebruik maken volgens de geldende maatregelen in de samenleving.
  Jeugdwerk met groepen van 20 personen is mogelijk in de buitenlucht met social distancing, bij +12 ook mondmaskers en altijd onder toezicht van een begeleider en houden zich hierbij aan de geldende samenlevingsregels.

Hoe wordt de kleurcode bepaald waarin we ons bevinden?

Het jeugdwerk start in september voor heel Vlaanderen net als het onderwijs in code geel. Deze code kan veranderen wanneer er lokaal of regionaal een verandering is in de situatie. We baseren ons met het jeugdwerk op de beslissingen in het onderwijs.

Wat met 18+

Activiteiten waarvan de meerderheid van de deelnemers +18 zijn, kunnen doorgaan in code geel en oranje maar daarvoor gelden specifieke maatregelen. Deze kunnen doorgaan in groepen van max. 50 personen maar met respect voor social distancing tussen de deelnemers en/of gebruik van mondmasker indien deze afstand niet gegarandeerd kan worden. Ook overnachtingen zijn dus mogelijk als je rekening houdt met deze maatregelen.

Als de meerderheid van de deelnemers geen 18+ is, kan je de gewone jeugdwerkregels volgen.

Vergaderen met de leiding?

Volg de maatregel van social distancing. Deze activiteiten kunnen dus plaatsvinden als je rekening houdt met social distancing tussen de deelnemers of mondmaskers gebruikt indien de afstand niet gegarandeerd wordt. Laat dit soort activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht doorgaan, kan dit niet, kies dan een ruimte die aangepast is aan het aantal deelnemers en goed geventileerd kan worden, blijf ook verder inzetten op de hygiëne maatregelen rond ontsmetten van handen, gebruik van eigen materiaal…

Enkele voorbeelden:

 • Een opruimdag: Dit kan zeker nodig zijn voor de werking, maar hier is de meerwaarde van een bubbel eerder beperkt. Daarom raden we aan om met afstand en mondmaskers te werken en met groepen van max. 10 personen.
 • Een bedankingsfeestje: Een activiteit als deze is niet nodig voor je werking. Ze verschilt maar weinig van een gezellige bijeenkomst met vrienden. Deze activiteit organiseer je beter op een alternatieve en digitale manier.
 • De leidingsverdeling: Dat is een activiteit die maar moeilijk online te organiseren valt. Organiseer je al activiteiten? Zorg dan voor voldoende afstand tussen de leiding uit verschillende bubbels.
 • Een vergadering met de leiding: Als die vergadering over luchtige zaken gaat, kan je ze best digitaal organiseren. Maak de inschatting met gezond verstand!

Vond je geen antwoord op je vraag? Aarzel niet contact op te nemen met je vragen, of bekijk ook eens de info die via de koepels verspreid wordt specifiek voor jullie werking.

Overnachtingen

Ja, in geel en in oranje kan dit voor zowel -12 als +12. Bij +12 mag je vanaf oranje wel maar met max. 20 personen per bubbel activiteiten organiseren dus ook overnachten. +18 mag overnachten, vanaf de meerderheid 18+ is, zoals hierboven gezegd, mét respect voor social distancing en gebruik van mondmaskers als die niet gegarandeerd kan worden. In code rood zijn overnachtingen niet meer toegestaan.

Jeugdhuizen en horeca

De jeugdwerkregels zijn van toepassing zoals bij alle jeugdwerkactiviteiten, indien er geen horeca wordt uitgebaat. Houd hierbij rekening met de regels voor 18+. Als er horeca wordt uitgebaat, houd je rekening met die specifieke regelgeving.

Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht voor +12 in code rood wanneer de social distance niet kan gegarandeerd worden tussen personen en voor +18 vanaf code geel wanneer de social distance niet kan gegarandeerd worden. Voor de andere leeftijdsgroepen in codes groen tot en met oranje zijn deze dus niet verplicht.

Lees alle info bij de Ambrassade

De Ambrassade | Corona en jeugdwerk